[EntityAPITestCase]
name = Entity CRUD
description = Tests basic CRUD functionality.
group = Entity API
file = entity.test

[EntityAPIInfoTestCase]
name = Entity info
description = Makes sure entity info is accurately cached.
group = Entity API
file = entity.test

[EntityFieldQueryTestCase]
name = Entity query
description = Test the EntityFieldQuery class.
group = Entity API
file = entity_query.test

[EntityCrudHookTestCase]
name = Entity CRUD hooks
description = Tests the invocation of hooks when inserting, loading, updating or deleting an entity.
group = Entity API
file = entity_crud_hook_test.test

[EntityLoadTestCase]
name = Entity loading
description = Tests the entity_load() function.
group = Entity API
file = entity_crud.test

File

core/modules/entity/tests/entity.tests.info